پر خواب ترین کودک ایرانی در مراغه آذربایجان شرقی

متاسفانه این کودک مراغه ای بر اثر ضربه به مغز دچار اختلال خواب شده و روزبرو این خواب عمیق تر میشود بطوریکه فعلا تا هشت روز در خواب فرو میرود! با آرزوی سلامتی برای مهدی