گزارش HispanTv از غار زیبای کتله خور در زنجان

گزارش به اسپانیایی - کتله خور در ترکی بمعنی پستی و بلندی و ناهمواری است این غار قدمتی چند صد میلیون ساله در زنجان داشته و بسیار زیباست Cueva de Katale Khor in Zanyan - Katlehkhor Cave in Zanjan province , Azerbaijan region of Iran