سفر توریست ترکیه ای به شهر زیبا و تاریخی همدان

ایرانگردی Nurettin Yilmaz توریست ترکیه در استان و شهر باستانی همدان شهر ابوعلی سینا و پایتخت فرهنگ و تمدن ایران Hamadan , Iran همدان استانی در غرب ایران و با تاریخی بسیار غنی است که از زبانهای مختلف از جمله فارسی و ترکی و لری و دیگر اقوام برخوردار است