درگیری لفظی عجیب و کم نظیر فردوسی پور با قلعه نویی!

تماشای این ویدئوی بسیار جالب و کم نظیر را به هیچ عنوان از دست ندهید...