بانوی روستایی کشاورزی در ورزقان که شاعر هم است

به ترکی - زن روستایی در ورزقان آذربایجان شرقی که علاوه بر کار در طبیعت استعداد شاعری بالایی دارد و بیش از 500 بیت سروده است