کلیپ خنده دار | اسنوبرد سواری در خیابان های نیویورک!

کیسی نِیستِت، فیلم ساز و ویدئوبلاگر جوان امریکایی با وصل شدن به یک خودرو جیپ، سوار بر اسنوبورد از خیابان های این شهر عبور کرد.اسنوبوردسواری آقای نِیستِت در خیابان های منهتن و از جمله میدان معروف تایمز در مقابل چشم های حیرت زده ی نیویورکی ها انجام گرفت و د