کلیپ خنده دار | مانور اراذل و اوباش در شمال کشور(۱۸+)

اراذل و اوباشی که پیش از این از دوربین گریزان بودند و سعی می کردند، چهره شان پنهان بماند و شناسایی نشوند، حالا آنقدر تغییر رویه داده اند که ترجیح می دهند حین حمله به این و آن و بلا آوردن بر سر یکدیگر و ملت، یکی را مأمور کنند با دوربین از کردارشان فیلم بگی