کلیپ خنده دار | ایشون سگ هستن یا اسپایدر من!؟

تلاش سگ و نا امید نشدن او برای رسیدن به دوست خود واقعا زیباست.