کودکی که مغز او رشد نکرده است

جکسون بیول، کودکی است که از اختلالی نادر رنج می برد. او تقریبا مغز ندارد. شما جای والدین او بودید چه می کردید؟