ارسال پرونده ثبت جهانی جنگلهای ارسباران به یونسکو

منطقه وسیع قره داغ آذربایجان شرقی یا ارسباران با داشتن آثار غنی باستانی و تاریخی و نیز طبیعتی بکر و زیبا آماده ثبت جهانی میباشد.قرار است مرکز میراث جهانی یونسکو پس از ارزیابی پرونده پیشنهادی ایران تصمیم نهایی خود را در اجلاس سال 2017 نسبت به ثبت جهانی جنگلهای ارسباران اعلام کند