گزارش eBuy از فرش و قالیبافی تبریز و آذربایجان در ایران

گزارش به انگلیسی - معرفی از شهر تبریز و سپس فرش و تابلوفرشهای تبریز که اکنون ثبت جهانی صنایع دستی میباشد و مرغوبترین برند فرش دستبافت در سطح جهان بدست هنرمندان چیره دست است. در یک کلام اکنون تبریز پایتخت فرش ایران و جهان است