اخبار | سفر رئیس جمهور به فرانسه

شبکه یک - ۸ بهمن ۹۴- ۱۴:۰۰| آقای روحانی در پاریس با مدیرکل یونسکو گفتگو کرد، اما مهمترین برنامه های رئیس جمهور در سفر فرانسه دیدارهای اقتصادی است.