اخبار | اشتیاق سرمایه گذاری انگلیسی برای ورود به ایران

شبکه خبر- ۸ بهمن ۹۴- ۱۳:۰۰| نمایندگان شرکت ها و سرمایه گذاران انگلیسی در نشستی فرصت های سرمایه گذاری در ایران را بررسی کردند.