اخبار | قوانین واردات خودورهای لوکس تغییر می کند

شبکۀ تهران - ۷ بهمن ۹۴ - ۱۸:۳۰| مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می گوید: ده ها خودروی لوکس قاچاق در انبارهای این سازمان در حالی خاک می خورد که اگر دولت مصوبه اش اصلاح نکند باید خودروها، ابزگردانده شود.