اخبار | تلاش انگلیس برای گسترش روابط اقتصادی با ایران

رادیو پیام - ۸ بهمن ۹۴- ۰۷:۱۵| انگلیسی ها تلاش مضاعفی را برای جبران عقب ماندگی در گسترش تعامل اقتصادی با ایران در پیش گرفتند.