اخبار | شوق سرمایه گذاری در ایران

شبکه یک - ۸ بهمن ۹۴- ۰۹:۰۰| آقای روحانی دیروز از رم به پاریس رفت. برنامه مهم دیروز هیات ایرانی گفتگو با سرمایه گذاران و مدیران عامل شرکت های بزرگ فرانسوی بود.