اخبار | گزارش با موضوع نقش هلدینگ ها در اقتصاد پسابرجامی

شبکه خبر- ۷ بهمن ۹۴- ۱۷:۰۰| مجموعه شرکت هایی که قرار است در فضای اقتصاد پسابرجام دست دولت را بگیرند اما انگار دولتی ها دست پس می کشند. این شرکت ها گله دارند از این موضوع که چرا رقیبی قدرتمند مشابه دولت باید داشته باشد.