اخبار | تفاهمنامه ۶ میلیارد یورویی بانک مرکزی ایران با بیمه ساچ

شبکه دو- ۷ بهمن ۹۴- ۲۲:۳۰| رئیس کل بانک مرکزی در دیدار همتای ایتالیایی خود با اشاره به بستر سازی مناسب برای روابط کارگزاری بانکی بین دو کشور همچنین از افتتاح حسابی به نام بانک مرکزی ایران در دفاتر بانک مرکزی ایالیا خبر داد.