اخبار | گزارش با موضوع مصادره زمین زراعتی

شبکه دو- ۷ بهمن ۹۴- ۲۰:۳۰| این تصاویر مربوط به زمین زراعتی واقع در شهرستان گچ ساران است که ۱۴ سال طول کشیده به ثمر برسد ولی حالا...