اخبار | میزان واردات برنج و تاثیر آن بر تنظیم بازار

شبکه دو- ۷ بهمن ۹۴- ۲۲:۴۰| گفتگو با آقای کاوه خاکسار، نماینده وزارت جهاد کشاورزی و آقای مرتضی شاه حسینی، نایب رئیس انجمن وارد کنندگان برنج با موضوع میزان واردات برنج و تاثیر آن بر تنظیم بازار.