اخبار | بازگشت رونق به بخش تولید

شبکه تهران- ۷ بهمن ۹۴- ۱۹:۰۰| گفتگو با آقای محمد رضا رضوی، رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع بازگشت رونق به بخش تولید.