اخبار | اهم برنامه های رئیس جمهور در پاریس فرانسه

شبکه خبر- ۷ بهمن ۹۴- ۱۹:۰۰| مصطفی تهرانی، خبرنگار اعزامی شبکه خبر از پاریس راجع به برنامه های امشب و فردای رئیس جمهور در پاریس فرانسه گزارش می دهد.