ویدیو ورزشی | مدال طلای قهرمانی آسیا بر گردن نجمه خدمتی