ویدیو ورزشی | پایان هفته بیست و پنجم کورس اسبدوانی گنبد