اخبار | امضای ۲۰ سند همکار میان ایران و فرانسه

شبکه تهران- ۸ بهمن ۹۴- ۲۴:۰۰| جمهوری اسلامی ایران و فرانسه با امضای ۲۰ سند همکاری، افق و نقشه راه همکاری های همه جانبه دو کشور را ترسیم کردند. ارزش این توافق نامه ها حدود ۱۵ میلیارد یورو است.