اخبار | استقبال رسمی از رئیس جمهور در کاخ الیزه

شبکه خبر- ۸ بهمن ۹۴- ۱۹:۰۰| رئیس جمهور فرانسه در کاخ الیزه از رئیس جمهوری اسلامی ایران استقبال رسمی کرد.