رابطه کودک با پدربزرگ و مادربزرگ

آرزوی هر پدر بزرگ و مادر بزرگی دیدن سلامت و رشد و تکامل نوه اش است. آنها برای نوه هایشان دوستان خوبی هستند ، با اینکه وظیفه ی تربیت کودک بر عهده شان نیست اما در این امر از کوچکترین چیزی دریغ نمی کنند. همچنین گاهی اوقات به پدر و مادر کودک نیز کمک می کنند ت