در مورد سرطان تخمدان بیشتر بدانیم...

سرطان تخمدان، قاتل خاموش است؟! سرطان تخمدان را " قاتل خاموش " نامیده اند زیرا معمولا علایم آن وقتی ظاهر می شود که بیماری به مراحل پیشرفته رسیده است و عمدتا غیرقابل درمان است.