اهمیت نقش پادتن ها در بدن انسان (بخش اول)

پادتن یا آنتی بادی نوعی پروتئین است که در دستگاه ایمنی بدن، در پاسخ به حضور پادگن (آنتی ژن) خاصی، تولید می شود و در خون به گردش درمی آید یا در محل تولید باقی میماند تا به پادگن (آنتی ژن) (معمولاً اجسام بیگانه همچون باکتری و ویروس ولی گاه حتی بافت طبیعی بد