دستور درست كردن كمپوت گیلاس

به دلایل ویژگی های ضد التهابی گیلاس می تواند به جای مسکن هایی از جمله آسپیرین، مورفین یا ادویل استفاده شود. بنابراین ایجاد یک راه طبیعی برای مقابله با درد شما را کاملاً از عوارض جانبی این داروها دور نگاه می دارد.گیلاس مخلوط خوبی از مواد معدنی لازم برای فعالیت های مختلف در بدن است.