جناب ستاره شما چقدر میفروشی؟

انتشار لیستی از دستمزدهای سینمای ایران بار دیگه باعث شد سروصدایی به پا بشه! سینمای ایران با وجود بودجه های دولتی و خصوصی همواره با این سوال مواجه میشه که سود دهی داره یا نه ؟ کمتر فیلمی میتونه بیشتر از هزینه هاش فروش داشته باشه که به سود برسه.