آموزش آشپزی - آموزش پخت تخم مرغ (مك دونالد)

تخم مرغ منبع خوبی از پروتئین، ویتامین و املاح ضروری برای بدن انسان است؛ تخم مرغ، همهٔ اسیدهای آمینهٔ موردنیاز بدن را داراست و حدود ۵٫۱۲ درصد جِرم تخم مرغ را پروتئین تشکیل می دهد. یک عدد تخم مرغ، ۳ درصد نیاز روزانهٔ انرژی یک مرد بالغ و ۴ درصد نیاز روزانهٔ انرژی یک زن بالغ را تأمین می کند.