دستور پخت كیك سه بعدی ( بچه)

کیک نوعی شیرینی است که از میانهٔ سدهٔ هیجدهم به وجود آمده است. آرد، شکر، تخم مرغ و کره چهار ماده ای هستند که بیش از مواد دیگر در کیک به کار برده می شوند. کیک ها به طورکلی به دو گروه بزرگ غیرچرب یا کیک های اسفنجی و چرب یا کیک های کره ای تقسیم می شوند.