دستور درست کردن کلوچه شکلاتی

کلوچه نوعی نان شیرینی است که از آردگندم، شکر و روغن تهیه می شود . بااضافه کردن پودر نارگیل یا شکلات به خمیر کلوچه می توان کلوچه نارگیلی یا شکلات تهیه کرد.