آموزش آشپزی - فرو کردن تخم مرغ توی بطری

آموزش آشپزی - ترفند آشپزی - با تماشای این ویدیو نحوه فرو کردن تخم مرغ توی بطری رو یاد میگیرید.