انیمیشن کوتاه My Happy End (دم خوشحال من)

انیمیشن کوتاه بسیار قشنگ که در سال 2007 ساخته شده است