انیمیشن کوتاه Matatoro ( ماتاتورو )

انیمیشن کوتاه بسیار قشنگ که در سال 2010 ساخته شده است