انیمیشن کوتاه والت دیزنی - !Get a Horse ( اسب سواری )

انیمیشن کوتاه بسیار قشنگ که در سال 2013 ساخته شده است و در سال بعد نامزد چایزه اسکار شد