قسمت های کوتاه بن ۱۰ - قسمت پنجم - Radio Dazed

بن 10 نام یک انیمیشن سریالی تلوزیونی کشور آمریکا است که توانسته است سه بار برنده جایزه امی شود