فصل سه انیمیشن (۱۳-Shaun The Sheep (۲۰۱۲ - قسمت ۱۵

گوسفند ناقلا با نام اصلی شاون گوسفند Shaun the Sheep یک مجموعه انیمیشن کودک ساخت کشور بریتانیا است . قسمت پانزدهم : The Shadow Play