فصل سه انیمیشن (۱۳-Shaun The Sheep (۲۰۱۲ - قسمت ۱۴

گوسفند ناقلا با نام اصلی شاون گوسفند Shaun the Sheep یک مجموعه انیمیشن کودک ساخت کشور بریتانیا است . قسمت چهاردهم : The Hang Glider