انیمیشن کوتاه پیکسار - .george and A.J ( جورج و ای.جی. )

این انیمیشن کوتاه برگرفته از انیمیشن بالا (up) است که سبک ساخت این انیمیشن با انیمیشن اصلی آن فرق دارد