انیمیشن کوتاه پیکسار - The Blue Umbrella ( چتر آبی )

این انیمیشن کوتاه در سال ۲۰۱۳ ساخته شد