انیمیشن کوتاه Shave It ( اصلاحش کن )

این انیمیشن کوتاه در سال ۲۰۱۲ ساخته شده