انیمیشن کوتاه Surviving Sid ( سید نجات بخش ) - دوبله ی تونز آپ

این انیمیشن کوتاه در سال ۲۰۰۸ براساس انیمیشن عصر یخبندان ساخته شد