انیمیشن کوتاه پیکسار - !Toy Story Of Terror - بخش ۲

نام به فارسی:داستان ترور اسباب بازی ها - این انیمیشن کوتاه در سال ۲۰۱۳ براساس انیمیشن داستان اسباب بازی ساخته شد