انیمیشن کوتاه پیکسار - Presto ( پریستو )

این انیمیشن کوتاه در سال ۲۰۰۸ ساخته و نامزد دریافت اسکار بهترین انیمیشن کوتاه در سال ۲۰۰۹ شد