انیمیشن کوتاه دیزنی - Tangled Forever After

این انیمیشن کوتاه در سال ۲۰۱۲ براساس انیمیشن Tangled ۲۰۱۰ ساخته شد