انیمیشن کتاب های پرنده

این انیمیشن کوتاه در سال 2011 ساخته و برنده اسکار بهترین انیمیشن کوتاه در سال ۲۰۱۲ شد