انیمشن کوتاه و معمایی سرنوشت ( Destiny )

انیمیشن بسیار زیبای سرنوشت (Destiny) روایت پیچیده ای از زمان حال و گذشته است